ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35 คน

เงื่อนไขสำหรับการเข้าสู่ระบบ


บุคลากรสายวิชาการ และ บุคลากรสายสนับสนุน มรภ.สงขลา
- ให้ใช้ user เดียวกันกับระบบ mis / ระบบดูเงินเดือน ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษา มรภ.สงขลา
- ให้ใช้ user เดียวกันกับระบบบริการการศึกษา / ระบบลงทะเบียนและดูผลการเรียน